TEMARI EXAMEN GREC I

GREC I - PARCIAL II 3ª AVALUACIÓ


TEMARI PER A L'EXAMEN


1. Anàlisi i traducció d'oracions (seran tres o quatre oracions, depenen de la llargària d'aquestes). 6 PUNTS.


2. Comentar 4 paraules de les oracions anteriors. Recordeu que hem de comentar TOT el que sabem d'elles, tant la funció que fan en l'oració com el que podrien haver sigut. 1 PUNT.


3. Orígens del teatre grec: tragèdia i comèdia. 2 PUNTS.


En l'enllaç següent teniu penjat el power point. D'aquest, heu d'estudiar-se tot EXCEPTE les diapositives 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17 (Aquestes NOOOO se les estudieu!!)


4. Derivats. 1 PUNT.


De la pàgina 116


ἀρχαιος, α, ον
ἒνδοξος, ον
Ἒρως, ωτος
λιθοξοος, ου
De la pàgina 118


ἂφρος, ου
Βουλη, ης
γαλακτοποτεω
γὲνος, ους
γραφω

LA VIDA QUOTIDIANA DELS ROMANS

LA VIDA QUOTIDIANA DELS ROMANS

I. LA VIDA QUOTIDIANA

1. LA JORNADA DEL CIUTADÀ ROMÀ

 
2. EL MENJAR I EL MENÚ

- Ací teniu una recepta romana: sopa d'Apici.

3. LA FEINA

II. L'ENDREÇ PERSONAL


5. LLIGADURA


6. BARBA I CABELLS
7. EL CALÇAT

ACTIVITATS GENERALS SOBRE LA SOCIETAT ROMANA

* JClic: El món clàssic: Roma.
* Un altre JClic.
* Test sobre la societat romana.
* Activitats en francés

* Per a acabar una ACTIVITAT JClic sobre GRÈCIA i ROMA. Veuràs les diferències i similituds entre elles.


LLATÍ I: El relatiu

L'ADJECTIU - PRONOM RELATIU EN LLATÍ

ACTIVITATS


- Més activitats sobre el relatiu en AQUESTA WEB.

- Declina el RELATIU.

- Per a acabar amb els relatius, Activitats en JClic.


i ara...

- PRACTICA EL VOCABULARI que coneixes en llatí.