LLATÍ II. Preparació Odissea

PREPARACIÓ ODISSEA


Com sabeu, el tema del Concurs Odissea d'aquest any és "L'educació en el món grecorromà", distribuït de la següent forma en el calendari: 

4 de febrer: L'educació en la mitologia grega i romana
5 de febrer: L'educació en la vida quotidiana
6 de febrer: L'educació en la història i en les institucions grecollatines
7 de febrer: Preguntes-pistes i" preguntón" sobre l'educació en la literatura grecollatina.


Per a preparar-nos un poquet, vos he deixat a continuació una sèrie d'activitats, que he intentat separar per temes, igual que ho teniu en el calendari anterior.

EDUCACIÓ EN LA MITOLOGIA (4 de febrer)

EDUCACIÓ EN LA VIDA QUOTIDIANA (5 de febrer)


EDUCACIÓ EN LA HISTÒRIA I EN LES INSTITUCIONS (6 de febrer)


EDUCACIÓ EN LA LITERATURA (7 de febrer)

GREC I. Tercera declinació: temes en consonant

TERCERA DECLINACIÓ

DESINÈNCIES GENERALS

MASCULINS I FEMENINS
NEUTRES

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL
NOMINATIU
Ø  / ς
 ες Ø α
VOCATIU

             Ø  / ς
ες
ACUSATIU  ν / α  ας / ες ς
GENITIU  ος  ων  ος  ων
DATIU  ι  σι  ι  σι


I) TEMES EN CONSONANT
II) TEMES EN VOCAL I DIFTONG

ACTIVITATS

  • Proyecto Palladium:
- Atrapa els casos

- Nominatiu o genitiu

- Classifica formes de la tercera

- Encreuament de formes de la tercera declinació

- Distribueix segons la declinació

- Associa desinències segons la declinació

  • Athenaze
- Exercicis diversos (Capítol 7)

  • Didacterion
- http://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000357.htmQüestionari sobre la 3ª declinació

LLATÍ I. LA ROMA REPUBLICANA

CULTURA I CIVILITZACIÓ. TEMA 3: La Roma RepublicanaEl següent tema de cultura ens presenta el període republicà (509-27 a.C.). És l'època en què Roma és dirigida i administrada pel poble a través dels seus representants escollits a les assemblees.

A continuació, teniu l'enllaç amb el presentació del tema, a manera d'esquema, que segueix els mateixos apartats vistos en el llibre.VÍDEOS 

Caius Julius CaesarMORT DE JULI CÉSARIV GUERRA CIVIL