GREC I. Examen 3ª avaluació

GREC I - EXAMEN 22 de maig

ESTRUCTURA

1. Declinar pronoms: personals (ἐγώ, σύ, αὐτος, ἡμεις, ὑμεις, αὐτοι), demostratius (ὁδε, ἡδε, τόδε; οὑτος, αὑτη, τουτο; ἐκειος,- η,- ον), relatiu (ὃς, ἣ, ὃ).

** NOO preguntaré que declineu ni els numerals ni els possessius, però SÍÍ podran eixir en les oracions.2. Tema de cultura: L'època clàssica grega. Ací teniu el ppt amb el tema, del qual pot ixir: 

Pàgines 1 a 4: Època clàssica: anys, esquema general, Primera Guerra Mèdica.
Pàgina 7. Segona Guerra Mèdica
Pàgina 12: Pentecontècia
Pàgines 24 a 27: Guerres del Peloponnès: anys, perìodes. Segle IV característiques d'aquesta època.


3. Anàlisi i traducció d'oracions amb TOT el que hem vist fins ara: declinacions, tems verbals vistos en classe, pronoms, oracions de relatiu (subordinades ajectives de relatiu), el complement predicatiu, el complement agent, l'atribut... 


**Recordeu que el vocabulari vos el ficaré.

** Si teniu algun dubte, m'ho comenteu en l'institut o per correu electrònic.


Vídeos de Recolzament

- Maratón y las Termópilas


- Guerra del Peloponeso


GREC I. Prova morfologia nominal i verbal

PROVA DIMECRES 15 de maig

MORFOLOGIA NOMINAL
- Exercici de declinacions on-line
- Més exercicis sobre declinacions
- Un altre


MORFOLOGIA VERBAL
- Activitat sobre el verb grec
- Qüestionari sobre verbs, Projecte Palladium.
- Més exercicis sobre verbs.
- Fes l'aorist d'aquests verbs.

ESTRUCTURA DE LA PROVA


  1. Declinar substantius de les 3 declinacions.
  2. Conjugar PRESENT, FUTUR, IMPERFET i AORIST.
  3. Analitzar unes paraules que estiguen declinades o conjugades. Dir el que és: cas, gènere, nom o persona, temps.Estan...


Están los que hacen promesas.
Los que imploran mirando al cielo.
Los que creen en supersticiones.
Y están los que siguen corriendo
cuando tiemblan las piernas.
Los que siguen jugando
cuando se acaba el aire.
Los que siguen luchando
cuando todo parece perdido.
Como si cada vez fuera la última vez.
Convencidos de que la vida misma es un desafío.
Sufren.
Pero no se quejan.
Porque saben que el dolor pasa.
El sudor se seca.
El cansancio termina.
Pero hay algo que nunca desaparecera:
La satisfacción de haberlo logrado.
En sus cuerpos hay la misma cantidad de músculos.
En sus venas corre la misma sangre.
Lo que los hace diferentes es su espíritu.
La determinación de alcanzar la cima.
Una cima a la que no se llega
superando a los demás.
Sino superándose a uno mismo.

LLATÍ I. Examen 7 maig

CONTINGUT DE L'EXAMEN - DIMARTS 7 de maig


1. Declinar substantiu + adjectiu, per exemple:

ingens taurus  (ingens, ingentis: enorme  // taurus, -i m: bou)SINGULAR
PLURAL
N
V
Ac
G
D
Ab
ingens taurus  
ingens taure
ingentem taurum
ingentis tauri
ingenti tauro
ingente tauro

ingentes tauri
ingentes tauri
ingentes tauros
ingentum taurorum
ingentis tauris
ingentis tauris


Més exemples en la pàgina 64, activitat 1. Recordeu que ha de concordar l'adjectiu en el substantiu, heu de mirar el gènere del substantiu i escollir l'adjectiu de manera adequada.

2. Declinar algun adjectiu en concret (solt, sense substantiu)

Recordeu que els adjectius els veiérem en classe, férem un esquema. Per a qualsevol dubte, veieu les pàgina 59-60

3. Analitzar i traduir oracions. En aquestes cal que repasseu les estructures següents:

- L'aposició (pàg 53)
- El complement predicatiu (pàg 53)
- L'atribut
- Declinacions de substantius i adjectius
- Temps verbals. Mode indicatiu: present, imperfet, futur//pretèrit perfet, pretèrit plusquamperfet i futur perfet. Verbs regulars (esquema en la pàg 104); verb sum (esquema en la pàg 111) RECORDEU, NOMÉS INDICATIU!!
- Oracions diverses: transitives, intransites, com sempre...

Exemples: tema 8. Pàg. 54. activitat 6 //tema 9. Pàg 65, activitat 9 (frases b, f i h)


4. Tema de cultura: tema 7. Els òrgans de govern.

Teniu el power point ACÍÍÍÍ. Vos el deixe també en FORMAT PDF, per si vos dona problemes.

Què s'heu d'estudiar?

El punt 2 i 4, són les diapositives:

- En què consistia el CURSUS HONORUM? (pàg 6 i 7)
- Magistratures ordinàries (pàg 11 a la 16)
- Magistratures extraordinàries (pàg. 19 i 20)
- Què és el Senat (pàg 25 a 27)


Si teniu algun dubte, demà ho veiem en classe o m'ho consulteu via internet.