LLATÍ II. Estructura de l'examen 20 de febrer

L'examen de llatí II tindrà l'estructura de les proves PAU. Per tant, a paritr d'un text, hi haurà les preguntes següents:

1. Traducció (5 punts)
2. Anàlisi sintàctica (2 punts)
3. Anàlisi morfològic de quatre paraules del text (1 punt).
4. Modificació preverbial i derivats (1 punt). Recordeu que poden ser 5 paraules en total o tres d'una i dos de l'altra.
5. Cultura (1 punt): Pot eixir un dels tres temes vistos en classe.

Quant a les estructures sintàctiques, recordeu repassar-se tot el que ens ha eixit fins el moment. Però, sobre tot, els aspectes més nous:
- Participis.(participi concertat i ablatiu absolut)
- Veu passiva
- Verbs deponents
- Complements especials: complement de règim verbal, complement predicatiu, complement agent, acusatiu d'extensió...


GREC II. Correcció text 6

Hola!!

Ací teniu la correcció del text 6 que vos havia promés...Si teniu dubtes, m'envieu un correu...

LLATÍ I. Estructura examen 14 de febrer

LLENGUA

Tema 6
Quarta i cinquena declinació
Futur Imperfet (verbs regulars i SUM)
Derivats (pàgina 49)

Tema 7 i  8
Tercera declinació (imparisíl·labs i parisíl·labs)
Expressions llatines (pàgina 49 i 55)

** Recordeu que hi haurà exercicis de declinar, conjugar, explicar les expressions i, sobre tot, analitzar i traduir oracions. En aquestes, podrà eixir TOTA la matèria vista fins ara.


CULTURA I CIVILITZACIÓ

Tema 3 La Roma republicana.
Teniu el resum en aquest enllaç.


GREC II. Estructura examen 13 de febrer

L'examen tindrà la següent estructura, a partir d'un text vist en classe:

1. Anàlisi sintàctica. 2 punts
2. Traducció. 4 punts
3. Morfosintàxi: 1 punt
a) Morfologia: explicació de 2 o 4 paraules del text.
b) Sintaxi: explicació sintàctica d'un fragment, dels participis, etc.

4. Derivats: almenys dos derivats de dues paraules del text. 1 punt
5. Cultura: tema 6 o 7 (a sorteig). 2 punts


Recordeu que, fins ara hem vist, els textos següents
Llibre II, Capítol 1 fragments del 16 al 25.
Llibre II, Capítol 2, fragments 5, 6 i 7.

La matèria que eixirà, òbviament, serà tota la que hem vist, tot incidint en la dels fragments treballts en classe. Recordeu, a més, entregar-me els resums dels temes 6 i 7, si no ho heu fet encara. És PRECÍS entregar-ho abans de l'examen perquè puga corregir-ho.


GREC I. Estructura de l'examen 11 de febrer

Unitat 4 

1. Declinar (tercera declinació: temes en oclusiva: labial, gutural i dental; temes en nasal)

2. Conjugar: Futur (verbs regulars i verb copulatiu)

3. Anàlisi i traducció d'oracions on hi haurà tot el que hem vist en classe (declinacions, temps verbals, els pontets, l'aposició, l'atribut, etc)

4. Etimologia (pàgina 61, quadret taronja del final, excepte χρημα "Crematístic")

5. Història: 
-Homer i la qüestió homèrica. POWER POINT ACÍÍÍÍ.ACTIVITATS DE REPÀS

- Activitats on-line de declinacions.
- Anàlisi i traducció d'oracions
** Si algú les vol fer i que li les corregisca durant el cap de setmana, que m'ho envie per mail escannejat.