Grec I: Examen divendres 5 de juny

Matèria d'examen

- Unitat 8: Època clàssica (veure el power point).

Diapositives: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 35 i 36.

- Unitat 9:
Veu mitjana. Conjugar el present i l'imperfet de la veu mitjana (recordeu que hi ha desinències primàries i secundàries)
Pronom relatiu. Pàg. 136 (declinar-lo i en les frases)
Derivats de la pàg. 136.

- Unitat 10: pronoms i adjectius demostratius. Pàg. 148 i 149. Caldrà declinar-los i també eixiran en les frases. 

Recordeu que en les frases podrá eixir qualsevol aspecto visto fins ara.Llatí I: Examen 2 de juny

Matèria de l'examen:

- Conjugar els temps perfets de la veu passiva (pret. perfet, plusquamperfet i futur perf. d'indicatiu; pret. perfet i plusquamperfet de subjuntiu). Hi haurà una pregunta per a conjugar i també eixiran en les oracions. Recordeu que apareix igual que els temps imperfets (complement agent...).

- Pronoms interrogatiu, indefinits i numerals en les oracions només. 

- Expressions llatines que queden (el full de l'altre dia).

- Tot el que hem vist fins ara en les oracions.

Demà podem aprofitar les dues hores, si cal, per a repassar per a l'examen.

Examen llatí i 22 de maig


1. La domus romana.Parts:
- Vestibulum
- Taberna (Tenda)
- Atrium
- Impluvium
- Compluvium
- Tablinum (despatx)
- Triclinum (menjador)
- Peristylum (pati ajardinar amb columnes)
- Cubicula (habitacions en general)
- Culina (cuina)

2. Pronoms demostratius, anafòric, identitat, emfàtic
hic, haec, hoc
iste, ista, istud
ille, illa, illud

is, ea, id (anafòric)
idem, eadem, idem (identitat)
ipse, ipsa, ipsum (emfàtic)

3. Pronom relatiu: qui, quae, quod


4. La veu passiva. Conjugar els temps imperfets (indicatiu: present, imperfet i futur/ subjuntiu: present, imperfet)

5. Derivats: pàgina 82, 91

6. Llatinismes: pàgines 83, 92

7. Frases: oracions adjectives de relatiu,  veu passiva (complement agent), verbs deponents, i tot allò que hem vist fins ara.

Grec I: Repàs per a l'examen

Matèria d'examen - dilluns 18 de maig

Unitat 8

- Adjectius de la tercera classe (ho teniu en la llibreta, podré preguntar-ho per a declinar o completar uns quadres)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (tot, tota, tot)
πολύς, πολλή, πολὐ (molt, molta, molt)
μέγας, μεγἀλη, μἐγα (gran)

- Graus de l'adjectiu (pàgines 113 a 115). només eixirà en les frases.

- Pretèrit perfet i plusquamperfet. Pàg. 116 i 117 (pregunta de conjugar)

- Derivats de la pàgina 118.

Unitat 9

- Pronoms personals (pàgina 133) Només: εγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς (declinar, completant uns quadres)

Recordeu que a banda, en les oracions podrà eixir tot allò vist fins el moment.LLATÍ I: Repàs dels temes 11 i 12. Domus Romana i altres


Pronoms personals

1. Activitat de completar espais

2. Pronoms de tot tipus (declinació)

3. Del següent enllaç cal fer:

- Apartat conjugaciones: la veu activa i fer una prova amb la passiva
- Apartat de "declinaciones"
- Historia Clásica: "Grècia" i "Roma"
- Cajón desastre: "La Domus"

4. Ordenar el pronom relatiu

5. Torneu a fer el JClic de la domus romana.

6. Quan acabes ves al enllaç de testeando. Segueix les indicacions de la professora.


Per a tots!!


Recursos variats de llatí i grec, ací!


LLATÍ I: pronoms

COM VOS AGRADEN ELS PRONOMS!!!

Per això, vos he preparat unes ACTIVITATS per a treballar-los i ES-TU-DI-AR-LOS!


 • ACTIVITATS DELS PRONOMS EN GENERAL


- Exercicis concrets sobre cada tipus de pronom.

- Escull el pronom adequat.

- En general, els pronoms.

- JClic sobre pronoms.

- En l'apartat de Gramàtica- Pronombres, treballar les activitats JAVA que teniu.

- En Declinaciones-Pronombres, realitzar totes les activitats. • PRONOMS PERSONALS- Tradueix expressions que utilitzen els PRONOMS PERSONALS.

- Analitza pronoms PERSONALS. • PRONOMS DEMOSTRATIUS- Col·loca la forma correcta del DEMOSTRATIU.

- Analitza els DEMOSTRATIUS.

- Ludus litterarius.


 • ALTRES PRONOMS (Anafòric, d'identitat i emfàtic)


- Tradueix el PRONOM ANAFÒRIC is, ea, id.

 • AVANÇ DEL PRONOM RELATIU


Després de llegir el QUADRE-RESUM del relatiu  i la teoria sobre les ORACIONS ADJECTIVES-RELATIVES, realitza un ESQUEMA en la llibreta, realitza les activitats següents.


ACTIVITATS


- Col·loca la forma adequada del RELATIU.

- Tradueix oracions amb relatius.

- Tradueix refranys amb relatius.

- Traducció del relatiu.


LLATÍ I. Recursos diversos

LLATÍ I - ACTIVITATS DE TOT TIPUS

- Italarcos

Activitats sobre geografia, declinacions, conjugacions, etc.

Llengua:  Primera i segona declinació; Present i Imperfet d'Indicatiu; Adjectius de la Primera Classe.

Cultura: Geografia; origen de Roma; la Roma dels Reis.

- Trivial

- Testeando

GREC I. Poupourri: repàs de tot un poc

REPÀS GENERAL

Primer que res, anem a fer una prova autoavaluativa, a veure què sabem en aquests moments sobre grec. Per això, polsa ACÍ i trobaras un JClic.

MORFOLOGIA NOMINAL (declinacions)


 • Substantius


- Ludus Litterarius.

- Activitats sobre declinacions


 • Adjectius


- Ludus Litterarius.

- Associa substanti i adjectiu

- Més exercicis ací.

PRONOMS

- Quiz (en anglès) sobre pronoms personals

- Quiz (en anglès) sobre pronoms demostratius

- Escull el pronom adequat

MORFOLOGIA VERBAL (conjugacions)

- Ludus Litterarius

- Escriu l'aorist sigmàtic

- Fes l'imperfet i l'aorist


DE TOT UN POC

- Per si vos dona temps, teniu ací un enllaç amb molts més exercicis. Ànims!

ANÀLISI SINTÀCTIC

- Enllaç on trobareu moltíssimes oracions per practicar.

TEST CULTURA

http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/search/label/TEST


LLATÍ I. REPÀS GENERAL

GAUDEAMUS IGITURDISCURS EN LLATÍ


**Almacén de Clásicas

DECLINACIONS

SUBSTANTIUS

 • PRIMERA DECLINACIÓ
 • SEGONA DECLINACIÓ
 • QUARTA DECLINACIÓ
 • CINQUENA DECLINACIÓ

ADJECTIUSCONJUGACIONS
- Present 1.
- Present 2.
- Sum.

** Exercicis de tot tipus en gallec

ETIMOLOGIA
- Expressions clàssiques.
- Què signifiquen les paraules?
- Llatinismes.

CULTURA

- Trivial sobre cultura romana.

LLATÍ II. Tema 4: Historiografia

Sobre el tema d'historiografia, ja sabeu, utilitzeu el material del dossier i/o el power point següent i redacteu el vostre propi tema.

A més a més, vos deixe una altra presentació que vaig fer l'any passat sobre les dues obres de Juli César, perquè compreneu el contingut d'aquestes.

Vídeos de recolzament

Juli César


La Guerra de les Gàl·liesLLATÍ I. Hispania Romana

HISPANIA ROMANA

Punts que heu de tractar en el treball sobre la ciutat que heu escollit:

1. Localització (on està situada).
2. Origen de la ciutat (del seu nom, per què es va fundar, com...).
3. Història general (esdeveniments a destacar durant la seua història).
4. Monuments romans que destaquen.
- En aquest quart apartat estaria bé que comentàreu un a un els edificis, escultures, pintures, vies... i les parts que tenen. Tot açò, acompanyat per imatges. Recordeu que han de ser imatges que no tinguen els drets reservats.

** Podeu buscar fotos ací.

5. Conclusió. És important que parleu del que s'ha conservat, si hi ha interès perquè perdure, etc.


Pel que fa al power point el teniu ací penjat. Vos ho he penjat també en pdf, per si vos dóna problema.

Grec I: Examen 13 de març

Matèria de l'examen

- Adjectius de la segona classe. Hi haurà una activitat de conjugar adjectius amb substantius.
- Conjugar el pretèrit perfet (ho veurem dilluns).
- Derivats: pàg. 118.
- Analitzar i traduir oracions.


Llatí I. Examen 10 d'abril

Salve!

Serà el tema 10 i, bàsicament, l'examen tindrà els següents apartats:
- Els pronoms personals. Haureu de declinar, completant els quadres dels pronoms personals.
- Derivats: pàg. 73
- Expressions: pàg. 74
- Analitzar i traduir les oracions. En elles apareixerà tot allò vist en classe fins ara, a més dels pronoms personals i possessius.

Si teniu alguna pregunta, ho veiem dilluns en classe o m'envieu un correu.


LLATÍ II. Activitats de repàs (segona avaluació)


Continguts per a repassar:

En aquest enllaç, podreu trobar:
- Declinacions.
- Conjugacions.
- Traducció (ablatiu absolut, adjectius...)

En ludus, podeu repassar també de tot: declinacions, conjugacions...

Italarcos

Grec I. Examen 20 de febrer

Matèria d'examen

Unitat 6
Temes en vocal i en diftong (per a declinar)
Substantius irregulars (podrà eixir algun en la frase)
Derivats de la pàgina 89
Hesíode (qui era, obres, cadascuna de què va...). Teniu ací la presentació.

Unitat 7
Aorist (sigmàtic i temàtica). Alhora de conjugar, només apareixerà el sigmàtic, però en les oracions podran eixir els dos tipus.
Els quatre grans Jocs de l'Antiga Grècia. El power point ací
Derivats de la pàgina 104

(Es quedarà una part del tema 7 per al pròxim examen, ja que és la part de història que s'ha quedat per donar).

**Recordeu que, a banda, hi haurà oracions per a analitzar i traduir, on hi haurà només part del vocabulari.

Llatí I. Examen 17 de febrer.

Matèria per a l'examen:

Tema 9
- Segona classe d'adjectius (tercera declinació).
- Graus dels adjectius: comparatiu i superlatiu.
- Derivats de la pàgina 64.
- Expressions llatines: pàgina 65.
- Present i perfet de subjuntiu.

Tema 4 de cultura:

Trobareu el resum en el Power Point amb el tema de l'Imperi Romà. En el llibre la informació la teniu en el tema 4 de la part final de civilització romana, de la pàgina 164 a la 167.

* Recordeu que la part de la caiguda de l'Imperi Romà no entrarà en aquest examen, sinó en el pròxim.

A més, en aquest enllaç, trobareu un esquema amb tots els emperadors romans, fins a la caiguda de l'Imperi.

A banda, recordeu que en les oracions per a analitzar i traduir eixirà tota la matèria vista fins ara (declinacions, temps verbals, construccions sintàctiques...)

Si teniu alguna pregunta, ho comentem demà a classe.

                            

Llatí I. Tema 9: Graus de l'adjectiu

Presentació power point, amb la informació dels graus de l'adjectiu: positiu, comparatiu i superlatiu (absolut i relatiu). Pungeu ací per a veure'l.

Activitats

JClic 1

Més activitats en www.luduslitterarius.net


LLATÍ II. TEMA 3: Oratòria romana

Salve! A continuació, vos deixe la informació sobre el tema 3 de literatura llatina, sobre oratòria i retòrica.


- Presentació power point del tema, en aquest enllaçVídeo explicatiu sobre aquest gènere literari

LLATÍ I. Cultura i civilització: Tema 4. La Roma dels Emperadors


Trobareu el resum en el Power Point amb el tema de l'Imperi Romà. En el llibre la informació la teniu en el tema 4 de la part final de civilització romana, de la pàgina 164 a la 167.


A més, en aquest enllaç, trobareu un esquema amb tots els emperadors romans, fins a la caiguda de l'Imperi. 


GREC II. Tema 7. Déus i festivitats atenesos

1. PRESENTACIÓ.

2. Presentación dels postres companys (en construcció)

3. MATERIAL DE RECOLZAMENT

- VÍDEOS

Mitos y leyendas: dioses y héroes de la mitología griega


Dioses de los griegos
Panatenees

Treball exposat d'unes alumnes de 2n de BAT.


Explicació resumida del Fris del Partenó (Panatenees)


Fris de les Panatenees interactiu


Grans Dionísies. L'origen del teatre grec.

GREC I. Repàs de la tercera declinació

Activitats sobre la tercera, en el següent enllaç:

Exercitia variats